Zesde jaar gedragswerk van start!

‘Gedragswerk’ is een door het Ministerie van OCW mogelijk gemaakt project dat tot doel heeft de samenwerking te bevorderen in de aanpak van leerlingen met gedragsproblemen. Met als gewenst resultaat een vermindering van het aantal leerlingen dat niet het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben.

voor wie?
Sinds 2005 werken de 10 sparring partners van ‘Gedragswerk’ samen met bijvoorbeeld onderwijs- en zorgprofessionals, ouders of verzorgers, gemeenten en provincies, aan oplossingen voor kinderen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. ‘Gedragswerk’ doet dit in alle situaties waarin het hen niet lukt om in samenwerking een oplossing te realiseren voor leerlingen met gedragsproblemen, die thuiszitten, uitvallen, de school voortijdig verlaten, of niet het bij hen passende onderwijs krijgen.

‘Gedragswerk’ gaat aan de slag voor iedereen die op lokaal of regionaal niveau zoekt naar een oplossing voor een of meerdere kinderen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen en daardoor niet het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. Onderwijs- en (jeugd)zorgprofessionals, ouders, of verzorgers, kunnen contact opnemen met ‘Gedragswerk’ en worden met raad en daad bijgestaan door een sparring partner.

hoe gaat gedragswerk te werk?
In de participerende regio’s wordt vastgesteld (1) wie buiten de boot vallen, (2) hoe het komt dat kinderen buiten de boot vallen, (3) hoe deze specifieke gevallen kunnen worden opgelost, (4) wie de bij een oplossing benodigde partijen zijn, (5) welke maatregelen nodig zijn om het aantal kinderen dat buiten de boot valt af te laten nemen, (6) en op welke manier de voorgestelde activiteiten worden uitgevoerd (al dan niet met ondersteuning vanuit ‘Gedragswerk’).

de sparringpartners
De sparringpartners van ‘Gedragswerk’ zijn stuk voor stuk ervaren en gedreven onderwijsprofessionals. Zij staan met raad en daad bij. Net zo lang als nodig is. Het is hun ambitie om beweging te brengen in vastgelopen situaties, de samenwerking te zoeken en oplossingen te realiseren voor leerlingen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Irene van Rijsewijk is één van