Trainingen

Politea ontwikkeld en verzorgd al 25 jaar trainingen op maat, volledig aangepast aan de leerbehoefte en wensen van de klant. Trainingstrajecten die gericht zijn op een beter begrip voor en samenwerking met de ambtelijke en politieke arena. Voor ambtenaren, consultants en bedrijven. Politea heeft veel langlopende klantrelaties waarbij de kwaliteit van het geleverde altijd voorop staat.

Wil je eens verkennen of we iets voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op. Altijd leuk om mee te denken!

Inmiddels is er een lange lijst tevreden opdrachtgevers waaronder hierbij enkele voorbeelden:

Provincie en gemeenten
Voor ambtenaren is begrip voor en kennis over de werking van de politiek nooit genoeg ontwikkeld. Hoe zit die politieke arena in elkaar en hoe kun je met de kennis een goede adviseur zijn/worden? Hoe ga je om met het lange termijn beleid waar je als ambtenaar voor staat tegenover de vele wisselingen in coalities coalitieakkoorden?  Politieke en bestuurlijke sensitiviteit kan je helpen in je werk. Politea heeft een aantal langdurige opdrachten waarin maatwerk goed tot zijn recht komt. Voor  omgevingsdiensten, Ministeries, Provincies en gemeenten. Een overheid? Altijd gericht op het beter begrijpen en leren samenwerken met de professionals uit “de andere arena”.

Succesvol Samenwerken aan Ruimte voor de Rivier
Ruimte voor de Rivier is een programma dat in tien jaar tijd gezorgd heeft voor meer waterveiligheid in Nederland. Samen met de opdrachtgever hebben we alle trainingen gericht op samenwerking vormgegeven voor ambtenaren en de “buitenwereld”. Daarbij hebben we ieder jaar bestuurlijke conferenties georganiseerd waarmee de samenwerking tussen bestuurders en ambtenaren inzichtelijk werden voor iedereen. Een opdrachtgever die open staat voor het samen bepalen van de leerwens en het programma geeft hele mooie resultaten en een optimaal traject. 

Beter begrip van de overheid voor aanbestedingen
Een grote bouwonderneming had de leervraag beter te begrijpen hoe de wereld van de overheid er nu echt uitziet. Om daarmee de klant beter te kunnen bedienen en de taal van de overheid beter te begrijpen. Voor dit bedrijf hebben we in twee jaar tijd een traject uitgerold waarbij ieder afzonderlijk zijn/haar leerwens in kaart bracht en via een keuze menu kon leren waar nodig. Politieke en ambtelijke gasten maakten dit traject compleet. Wat doe je bijvoorbeeld als een maatregel loopt in een gemeente en een voormalig oppositielid ineens wethouder wordt? Wat betekent dit voor jouw werk als aannemer?