Vitale dorpen, Sterke stad

In opdracht van de heer Smitsmans, directeur van Wonen Roer & Maas, ontwikkelt Politea het concept voor een conferentie op 29 november in de Oranjerie te Roermond. Op deze conferentie staat de regionale Woon Ontwikkelingvisie voor Roermond en omgeving centraal.


Regioraad eind 2006 geinstalleerd.

De Regioraad Wonen Roer & Maas is in december 2006 opgericht als onafhankelijk adviesorgaan voor het te voeren beleid door de directie van Wonen Roer & Maas. Voorzitter is mevrouw Loekie van Maaren-van Baalen. Op 29 november 2007 presenteert de Regioraad haar regionale Woon Ontwikkelingvisie. De conferentie richt zich op alle partners op het brede terrein van wonen, zoals overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.