Verleg je grenzen

De rijksacademie voor Financiën en Economie viert op 2 oktober haar 5 jarig lustrum. Voor alle ambtenaren van de Rijksoverheid is er een grote verscheidenheid aan lezingen en workshops georganiseerd op en rondom het Lange Voorhout.

workshops Politea

Politea levert haar bijdrage deze dag door enkele workshops te verzorgen over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Hoe leer je als ambtenaar te schaken op meerdere borden tegelijk? Moet je politiek actief zijn of juist niet? Hoe ga je om met verschillende signalen en opdrachten? Wat doe je als een journalist belt en hoe ga je om met politiek gevoelige informatie?

Hoe moet je handelen?

In deze workshops kijken we naar recente voorbeelden van politiek en bestuurlijke gevoeligheid en is er tijd voor discussie aan de hand van de kernbegrippen die inzicht geven in het bestuurlijke en politieke krachtenveld waarbinnen je als ambtenaar opereert.

een terugblik!

Alle ambtenaren die de workshops gevolgd hebben bieden we de mogelijkheid de presentatie nog eens terug te lezen. Voor diegene die de mogelijkheid niet gehad hebben is het wellicht leuk de presentatie een keer door te nemen. Veel leesplezier en succes met het verleggen van je ambtelijke grenzen.

Rijksacademie voor Financiën en economie
Presentatie workshops