Politieke sensitiviteit Rijkswaterstaat krijgt vervolg

Eindhoven – In samenwerking met Agathos geeft Politea momenteel de leergang politieke en bestuurlijke sensitiviteit aan zo’n 60 medewerkers. Politea gheeft deze leergang eerder al verzorgd voor het ministerie van Jusititie, de academie voor overheidscommunicatie en voor het ministerie van VErkeer en Waterstaat. Recent is besloten tot het verbreden van de leergang Noord Holland naar RWS landelijk voor zo’n 800 deelnemers.

800 beleidsmakers en adviseurs worden getraind

Het gaat bij deze leergang om de (top)adviseurs en beleidsmakers die elke dag te maken hebben met bestuurlijke en politieke arena’s maar ook met de media en het maatschappelijk veld. In totaal zullen ongeveer 800 RWS-medewerkers aangeschreven worden deel te nemen aan deze leergang. Na het ministerie van Justitie, de academie voor overheidscommunicatie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat en RWS Noord Holland zijn we zeer verheugd dat we nu geheel RWS als klant mogen rekenen. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Agathos uit Amsterdam.