Politiek Beïnvloeden Rijksacademie F,E & B

Den Haag: De Rijksacademie voor Financiën heeft Politea voor het zevende jaar op rij gevraagd het onderdeel politiek beïnvloeden te verzorgen. Dit doen we voor de controllers, de VOF-Ha opleidingen en voor de trainees. Politea is verheugd het komend jaar weer een bijdrage te mogen leveren aan het onderwijsprogramma van de rijksacademie!

Programma’s voor meerdere opleidingen
Politea heeft programma’s ontwikkeld, als onderdeel voor de controllersopleiding, de VOF-HA opleidingen en voor de trainees. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De financiële specialisten krijgen een denk- en werkkader aangeboden om in de toekomst beter om te kunnen gaan met de vraagstukken op politiek en bestuurlijk gebied.

De rijksacademie heeft gevraagd in te gaan op de analysemethoden die er zijn om het politieke speelveld in kaart te brengen. Welke strategieën en afwegingen je kunt hanteren om een maximaal effect te bereiken? En welke gedrags- en of beïnvloedingsvaardigheden hebben financieel specialisten om politieke beïnvloeding te implementeren in hun dagelijkse werk?

Programma op maat
Voor de opleidingen is een programma op maat ontwikkeld. Te beginnen bij het verwerven van kennis en inzicht om daar vervolgens met elkaar mee aan de slag te gaan.

Voor het uitvoeren van opleidingen heeft de Rijksacademie ongeveer 200 docenten. De docenten zijn veelal ambtenaren die werkzaam zijn op sleutelposities in een financiële of auditfunctie bij een departement of baten-lastendienst. Een aantal werkt verder bij andere verzelfstandigde onderdelen van de rijksoverheid, gemeenten, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer of bij een universiteit. Politea is verheugd om een bijdrage te kunnen leveren aan deze opleidingen.

Rijksacademie voor Financiën en Economie