Politea erkende onderwijsinstelling

Eindhoven, 28 juni 2014: Politea is als erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO register. Na het doorlopen van de audit is de instellingsaccreditatie voor Politea afgegeven. Met deze accreditatie is een stap gezet in de verdere professionalisering van Politea als opleidings- en trainingsinstelling.

CRKBO instellingsregistratie
Een inschrijving in het CRKBO is een registratie zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. Alle aangeboden opleidingen en trainingen van Politea zijn als erkende instelling vrijgesteld van BTW.