Pilot succesvol verlopen….

Eindhoven: Politea en ROI hebben een geheel vernieuwde opzet voor alle trainingen op het gebied van communicatie ontwikkeld. De pilot die voor de kerst heeft plaatsgevonden is door de deelnemers goed beoordeeld en niet onbelangrijk, de trainers scoorden een 8.6. Daar zijn we uitermate trost op! In het programma heeft Ferry mingelen de aftrap gegeven met zijn visie op beleidscommunicatie en de spanningen die er zijn tussen de wereld van de media, de politiek en de ambtenarij.

Simulatiegame Zuid gaat 2.1 succesvol.
Tijdens de pilot is het complete programma aangeboden. Het simulatie spel waarin teams in kamp Noord en kamp Zuid in het Nederland van de toekomst met nieuwe politiek bestuurlijke verhoudingen aan het werk gaan. Grootste uitdaging is om vanaf de start intern (beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs), maar vooral ook extern, goed en echt samen te werken met alle betrokkenen.

Communicatie in een nieuw jasje
De tijd dat vastgesteld beleid door voorlichters aan de bevolking kon worden ‘meegedeeld’ (de monoloog), ligt ver achter ons. In onze netwerksamenleving is de overheid één van de partners die meestuurt aan maatschappelijke veranderingen. De verhouding tussen overheid en burgers is mee veranderd. Een dialoog met de burger komt tot stand door het loslaten van de bestaande frames bij een veranderende overheid.

Invloed Social Media
De nieuwe media heeft enorme invloed op de werking van de overheid. Met voorbeelden, theorie en casusbespreking gaan we in op de effecten van nieuwe media op het werken bij de overheid. Populisme in de politiek, de twitterende minister en de boze burger die via micromobilisatie snel invloed uit kan oefenen zijn thema’s die niet alleen besproken worden, maar waar ook mee geoefend word in een simulatie game.

De community manager.
De communitymanager doet zijn intrede bij de overheid en controle moet worden omgezet in vertrouwen. IJzersterke overheidscommunicatie is daarmee een onmisbare factor voor succes geworden, en steeds meer een verantwoordelijkheid van beleidsmakers, communicatiespecialisten en hun leidinggevenden samen. Daar ligt een enorm grote uitdaging.

Transfer naar de werkplek en eigen praktijk
De training is zo opgebouwd dat er veel aandacht is voor de eigen werkplek en de eigen praktijk een centrale rol speelt. Niet langer trainen om te leren, maar trainen om ook toe te kunnen passen. Het door Politea ontwikkelde © didactische drieluik sluit aan bij de snelheid van leren en toepassen die voor de huidige ambtenaar van groot belang is.

ROI en in company trainingen op maat.
Voor 2012 staan er 12 trainingen in de ROI gids en daarnaast is het mogelijk om de trainingen in company op maat te snijden voor rijksambtenaren, provincie en gemeenteambtenaren. Voor communicatieprofeesionals, leidinggevenden en beleidsambtenaren samen of voor iedere doelgroep apart. We gaan ervoor!

Folder Beleidscommunicatie
roi trainingen