Over ons

Politea is een netwerkorganisatie met een kleine vaste kern aan trainers en acteurs met veel passie en ervaring in het politiek ambtelijke domein. De afgelopen 25 jaar hebben we met veel trainers, acteurs en sprekers mooie trainingen en trajecten gemaakt. Altijd met de vraag van de klant (bedrijven, overheden en consultants) als uitgangspunt.

Irene van Rijsewijk

Politea wordt geleid door  Irene van Rijsewijk. Als  onderwijskundige met diverse publicaties op haar naam heeft ze 12 jaar gewerkt als politiek adviseur in Den Haag. Haar ervaring op landelijk bestuurlijk- en politiek niveau en het netwerk staan garant voor een succesvolle aanpak van complexe vraagstukken. We werken samen met de opdrachtgever aan het aanscherpen van de doelen en het realiseren ervan. Veel voorkomende onderwerpen: politieke intelligentie, leiderschap en politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Samenwerking: Publieke Spelers

Politea haakt vaak haar vertrouwde partner, Publieke Spelers, aan. Publieke Spelers is een organisatie die zich richt op publieke professionals. Deze professionals ervaren vaak frustratie over de manier waarop hun organisaties werken en de klassiek ambtelijke waarden waarop deze gestoeld zijn. Publieke Spelers biedt vernieuwende manieren van leren en ontwikkelen om politiek-bestuurlijke sensitiviteit en persoonlijk leiderschap te vergroten en publieke professionals te inspireren tot doelgerichte acties.