Nieuwe workshops Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit

Eindhoven- Politea heeft een nieuwe modulaire aanpak ontwikkeld om ambtenaren van gemeenten, provincie en het rijk te training in politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Hoe weet je wat een politicus wil? Hoe werkt de media en hoe krijgen we die burger beter in beeld? Afhankelijk van de vraag van de klant wordt een programma op maat gemaakt dat kan varieren van één dagdeel tot een meerdaagse training.

Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit
Er wordt een modulaire aanpak ontwikkeld waarbij inzicht in de verschillende arena’s en een reflectie op het eigen werk voldoende aan bod komt. wij maken vaak gebruik van ervaren politic als inleiders, Ed Nijpels, tot voor kort Ivo Opstelten, Jacques Wallage, Paul Depla en anderen worden ingezet om met een groep te ‘sparren’. Afhankelijk van de vraag wordt een programma op maat gemaakt.

meerdere games

Politea heeft verschillende games die kunnen worden ingezet tijdens de training of workshop. Zo zijn er meerdere simulatie games ontwikkeld. In deze games wordt een situatie gecreëerd waarbij de deelnemers politieke sensitiviteit aan den lijve ondervinden. Hoe ga je om met de vraag van de journalist, wat doe je als de Tweede Kamer (gemeenteraad) roept en hoe effectief werk je eignelijk samen? Deze games geven veel stof tot verder werken en ontwikkelen van het politieke en bestuurlijke gevoel.

inzoomen op één arena
Als het leren denken in arena’s is eigengemaakt is het mogelijk om in te zoomen op één van de arena’s. De werking van de tweede kamer, de journalistieke arena en het in beeld brengen van de maatschappelijke arena mbv een actorenanalyse. Dit alles met trainers die zelf hun sporen in deze arena verdient hebben en de theorie kunnen larderen met praktijkervaringen.

Voortzetting van succes
Politea heeft ruim tien jaar ervaring in het trainen van ambtenaren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Deze nieuwe aanpak maakt het mogelijk de klant nog beter te bedienen.