Meer Autisme Steunpunten online

In opdracht van het project gedragswerk heeft Irene van Rijsewijk in twee andere regio’s/ provincies van Nederland Autisme Steunpunten opgezet. Het derde virtuele steunpunt voor de drie noordelijke provincies is volop in ontwikkeling.

Wethouder Tilburg opent virtueel steunpunt

Wethouder onderwijs en jeugdbeleid Hugo Backx uit Tilburg heeft op 1 november het virtuele autisme steunpunt Midden brabant geopend. Tijdens de onderwijs zorg dag in het Jan van Besouw huis in Goirle is het steunpunt door de wethouder en de medewerkers van het steunpunt in gebruik genomen. zie www.autismesteunpuntmiddenbrabant.nl

Heel Noord Holland online

Provincie Noord Halland is met negen fysieke steunpunten autisme verbonden in één virtueel steunpunt. Dit virtuele steunpunt is inmiddels online, aan de lancering naar het onderwijsveld wordt hard gewerkt. Hiermee wordt éénvierde van de totale leerlingenpopulatie in nederland bereikt. www.steunpuntautismenoordholland.nl

opening steunpunt midden brabant
steunpunt autisme Noord Holland
autismesteunpunt zuid oost brabant
autisme steunpunt midden brabant
Verslag opening Steunpunt Midden-Brabant