Mediatraining voor bestuurders

Voor een goed mediaoptreden op televisie is het van belang uw eigen boodschap in 2 pakkende quote’s paraat te hebben. Hoe beter dit is voorbereid, hoe makkelijker het is voor de interviewer én voor de bestuurder. In twee ronden oefenen we gericht met het maken en vertellen van de kernboodschap. Politea heeft een mediatraining ontwikkeld voor burgemeesters, wethouders, topambtenaren en andere bestuurders binnen het publieke domein.

Voor wethouders, topambtenaren en burgemeesters  
De training is samen met journalist Michiel Bosgra (voorheen NOS en RTL en nu Studio040) ontwikkeld. Het leren, oefenen en toepassen mbv de camera staat centraal. Voor een kleine groep (4-8 bestuurders) of op inidvidueel niveau. Dit kan op locatie zijn, maar ook op het gemeentehuis voor bijvoorbeeld een compleet College van B&W. Het programma kan aangepast worden naar wens van de opdrachtgever en de eigen casuistiek staat centraal.

Politiek bestuurlijk profiel in de media
Uzelf goed kunnen profileren via de media is essentieel. Steeds vaker kunt u onverwacht, zonder enige voorbereiding, door journalisten om een reactie worden gevraagd. Daar moet u goed op voorbereid zijn, zodat u zich niet hoeft bezig te houden met hoe u overkomt en de energie kunt richten op wat u kwijt wilt. Het programma legt de nadruk op het “leren door doen ”. Met gebruikmaking van realistische oefeningen, praktijksimulaties en audiovisuele feedback, waarbij ieders persoonlijke kracht de inzet is. Er is tijd voor een persoonlijk advies over de verdere ontwikkeling met betrekking tot mediaoptreden.

Interactieve presentatie
U krijgt inzicht in de wijze waarop massacommunicatie werkt, welke media en stijlen van interviewen er zijn, hoe de journalist (en cameraman) functioneert en wat nieuws is. De invloed van alle social media op het werk van u en uw ambtenaren krijgt de aandacht. We bespreken de druk die dit op kan leveren voor u persoonlijk en voor uw organisatie. Alle elementen die noodzakelijk zijn om een boodschap helder en eenduidig via massamedia over het voetlicht te krijgen komen aan de orde.

Oefenen met camera en journalist
Voor een goed mediaoptreden op televisie is het van belang uw eigen boodschap in 2 pakkende quote’s paraat te hebben. Hoe beter dit is voorbereid, hoe makkelijker het is voor de interviewer én voor de bestuurder. In twee ronden oefenen we gericht met het maken en vertellen van de kernboodschap. We maken gebruik van het duaal leersysteem. Oefenen in de interviewruimte wordt afgewisseld met leren in de observatieruimte.

Eigen casuistiek is het uitgangspunt.
Eigen casuistiek is het uitgangspunt voor deze training. Samen uw collgega’s kan voor ieder afzonderlijk en eigen casus ingebracht worden om te oefenen. Tijdens de training worden ook beelden van goede en minder goede optredens van oud bestuurders besproken. Waarom was het goed of waar ging het fout?