Leergang Effectief Publiek Leiderschap

Politea heeft een bijdrage geleverd aan de leergang Effectief Publiek Leiderschap. Hoe kunnen leidinggevenden effectief reageren op de ontwikkelingen in de politiek en in de media. Wat te doen met social media en het effect voor het werk? De betekenis van de publieke sector als context van leiderschap staat hierbij centraal. Hoe kan een leidinggevende naar de publieke sector kijken, welke ontwikkelingen spelen hierin en op welke manier is dit relevant voor effectief publiek leiderschap?

Politea en effectief leiderschap

Politea heeft een bijdrage aan de leergang geleverd waarbij leidinggevenden vanuit de publieke sector naar hun eigen werk te kijken. In verschillende werkvormen is gewerkt aan inzicht in politiek sensitief handelen binnen het openbaar bestuur. Wat zijn de consequenties van de vernadere verhoudingen tussen de samenleving en het openbaar bestuur? Daarnaast zijn de leidinggevenden uitgedaagd om vanuit het perspectief van de nieuwe media en het nieuwe werken te acteren als een toekomstbestendig leider.

Invloed Social Media
De nieuwe media heeft enorme invloed op de werking van de overheid en haar leiders. Met voorbeelden, theorie en casusbespreking gaan we in op de effecten van nieuwe media op het werken bij de overheid. Populisme in de politiek, de twitterende minister en de boze burger die via micromobilisatie snel invloed uit kan oefenen zijn thema’s die niet alleen besproken worden, maar waar ook mee geoefend word tijdens de casusbespreking.

Centre for Public Leadership
Het ROI Centre for Public Leadership is het kennis- en expertisecentrum voor de top van de publieke sector.

Centre for Public Leadership