Irene van Rijsewijk voorzitter WSNS-verband

Per 1 september is Irene van Rijsewijk benoemd tot voorzitter van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Eindhoven e.o.

Doel van Weer Samen Naar School is dat kinderen de zorg en begeleiding die ze nodig hebben zo veel mogelijk op de basisschool krijgen. Als blijkt dat het op de basisschool toch niet goed lukt, gaan kinderen – liefst tijdelijk – naar een speciale school voor basisonderwijs.

Website WSNS