Inleidingen centrale introductie BZK

Het ministerie van BZK heeft Politea gevraagd haar bijdrage te leveren aan de centrale introductie voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze maandelijkse introductie worden nieuwe medewerkers op de hoogte gebracht van de werkwijze van het ministerie. En geeft Politea een inleiding over de ministeriele verantwoordelijkheid, hoe ontwikkel je politieke gevoeligheid en wat zijn de do’s en don’ts voor ambtenaren.

Voor wie werk je als ambtenaar?
Wat betekent het werken op een ministerie? Voor wie werk je eigenlijk en hoe ga je als ambtenaar om met de spanning en dynamiek die de politiek teweeg brengt op jouw beleidsdossier? Maar ook hele praktische zaken als het verschil tussen een algemeen overleg en een debat, en tussen een motie en een amendement komen aan de orde.

een terugblik!
Alle ambtenaren die de presentatie gevolgd hebben bieden we de mogelijkheid dit nog eens terug te lezen. Voor diegene die de mogelijkheid niet gehad hebben is het wellicht leuk de presentatie een keer door te nemen. Veel leesplezier en succes met het verkennen van de mogelijkheden je werk optimaal uit te kunnen voeren.

presentatie 3 juli
Presentatie Politea