Het hart van Limburg

In opdracht van de directeur van Wonen Roer & Maas en de directeur van Wonen Weert, ontwikkelde Politea het concept voor een conferentie op 4 december in munttheater in Weert. Op deze conferentie stond de SEV evaluatie van de inwonersparticipatie centraal. Daarnaast kwam de winst van de inwonersparticipatie en de kansen voor de regio midden limburg uitvoerig aan bod. Hoe kunnen de corporaties daarbij van dienst zijn?

krachten gebundeld

De provincie Limburg werkt samen met het bureau van Riek Bakker aan en brede visie op wonen. Samen met de corporaties wordt al jaren op een vooruitstrevende wijze gewerkt aan een totaal concept voorgebiedsgewijze ontwikkeling. Initiatiefneemster en aanjager van dit proces is Loekie van Maaren-van Balen. Wie neemt het stokje over?

Bezoekersaantal overtreft de verwachting

Ruim 270 deelnemers hebben een gevarieerde middag gevolgd. Met inleidingen van Lex de Boer en Rudy de Jong, een panel discussie en na de pauze een zeer geslaagde inleiding van Vlaams trendwatcher Herman Konings. En niet in de laatste plaats een warm woord van dank voor Loekie van Maaren van Baalen die als intiatiefneemster en voorzitter een cruciale rol heeft vervuld.