Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Het lijkt nog ver weg, maar 3 maart 2010 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden in nederland. Ter voorbereiding op deze verkiezingen bieden wij workshops, trainingen en games op maat voor afzonderlijke overheden, gemeenten, provincies en de landelijke overheid.

n_cohen

Samenwerking met Simonsvandewiel
Samen met Marike Simons en Maud van de Wiel werkt Politea voor politici, bestuurders en fracties. Wij bieden versterking door middel van training en coaching en vergroten zo de professionaliteit en effectiviteit van politici. Ook versterken wij ondersteuners van politici zoals adviseurs, voorlichters en ambtenaren.

Raadslid? Fractievoorzitter?Wethouder?
Veel raadsleden en wethouders maken nu al de afweging. “Wil ik verder in de gemeentepolitiek, of niet”? Maar ook: “Wat staat mij te wachten als ik raadslid wordt”? Onze expertise in de werking van de politiek zetten wij in om de voorbereidingen op de nieuwe periode optimaal te laten zijn.

Het werken binnen de politieke arena.
Tijdens iedere training of workshop wordt dieper ingegaan op de dynamiek en werking van de afzonderlijke arena’s. Hoe ga je om met de pers, waarom zijn de ambtenaren soms zo moeilijk te benaderen? Waar haal ik mijn informatie vandaan en hoe ga ik om met de maatschappelijke arena? Maar ook het verschil tussen een motie en amendement en de do’s en don’ts voor het voeren van een debat komen aan de orde. Een modulair programma op maat voor zittende en toekomstige raadsleden om beter voorbereid de nieuwe periode tegemoet te kunnen treden.

Simons van de wiel Versterking
presentatie lokale politiek
jong talent verkiezing raadsleden