Effectief samenwerken aannemer en overheid

Utrecht: Politea heeft opdracht gekregen voor het programma stroomlijn bijeenkomsten te verzorgen waarin de aannemer(s) en overheden effectieve samenwerkingsafspraken maken. Vanaf 2006 ontwikkelen we trainingen en opleidingstrajecten die ingezet worden voor Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier en nu het programma stroomlijn.

Een custom made programma
Een custom made programma is ontwikkeld waarin projectteams van de overheid en de aannemer Samen aan de slag gaan. Het leren voor de praktijk staat centraal. In een tweedaagse startbijeenkomst leren IPM rolhouders elkaars wereld en elkaars belang beter kennen. Wat zijn de consequenties van de nieuwe contractvorm voor de samenwerking? Persoonlijke drijfveren en een survival maken deel uit van de eerste dag.

Simulatie game
Een nieuwe simulatie game “de boerse doorstroom” is een van de hoogtepunten van de training. Met behulp van een acteur worden mogelijke toekomstige situaties uitgespeeld, geobserveerd en besproken. Tijdens de game wordt iedereen uitgedaagd om out of the box met elkaar aan de slag te gaan. Kennis en inzichten opgedaan in de eerste dag kunnen uitgebreid worden toegepast in een veilige leeromgeving.

werkafspraken voor de dagelijkse praktijk
Deelnemers maken werkafspraken voor de komende periode, rekening houdend met elkaars belangen. Deze werkafspraken zijn de basis voor enkele bijeenkomsten die op verzoek georganiseerd worden. Hoe loopt de samenwerking nu? Wat vinden individuen ervan en waar zit nog spanning? Na twee tot vier bijeenkomsten zijn de patronen die spanning kunnen veroorzaken zichtbaar en besproken. Onze ervaring is dat de samenwerking daarna in een enorme positieve versnelling terecht komt.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dit ambitieuze project, dat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu , heeft als doelstelling om in 2015 de veiligheid van ons Nederlandse rivierengebied in overeenstemming te brengen met de wettelijke normen. En het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Dit betekent dat meer water dan voorheen afgevoerd moet kunnen worden via de rivieren naar zee. Sinds 2006 worden ambtenaren van gemeenten, provincie, waterschappen en van het rijk getraind om succesvol samen te werken in een politiek bestuurlijke omgeving.

Reactie deelnemer
Ik wil jullie nog even bedanken voor de uitstekende training. Goed georganiseerd en zeer waardevol, mijn oprechte complimenten! Dat heb ik intern de PDR ook kenbaar gemaakt. Veel succes bij het vervolg en wellicht tot bij een volgende gelegenheid.

stroomlijn
Ruimte voor de Rivier