Convenant Autisme Steunpunt getekend

Eindhoven – Op 20 juni jl. is in Eindhoven het convenant getekend dat de basis vormt voor het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant. Hiermee is het project om een fysiek en virtueel steunpunt op te zetten onder leiding van Irene van Rijsewijk van Politea afgerond.

Project Succesvol afgerond
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een samenwerking tussen betrokken clusters en organisaties in het speciaal en regulier onderwijs. Deze samenwerking wordt nu structureel vormgegeven door middel van een convenant voor het Autisme Steunpunt.
Hiermee is het project succesvol afgerond.

Wat doet het autismesteunpunt?
In september vorig jaar is het project Autisme Steunpunt voor het Onderwijs in Zuidoost-Brabant van start gegaan. Het Autisme Steunpunt biedt ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan reguliere basisscholen, speciale basisscholen, reguliere scholen voor voortgezet onderwijs en REC-scholen. Scholen, ouders en hulpverleners kunnen bij het Steunpunt terecht met onderwijskundige hulpvragen voor kinderen met een diagnose of een sterk vermoeden van ASS.

Tekst Convenant Autisme Steunpunt

Website Autisme Steunpunt