Cliënten

Hieronder vindt u een (alfabetisch) overzicht van de opdrachtgevers voor wie wij de afgelopen jaren vanuit Politea gewerkt hebben.

Politea heeft een groot netwerk aan opdrachtgevers, klanten, sprekers en andere strategische partners.

 • 3vo;
 • Academie voor Overheidscommunicatie;
 • Actief Bodembeheer de Kempen;
 • ArboNed;
 • Arcadis;
 • Architectuur Centrum Eindhoven;
 • Assemblee;
 • Avans Hogescholen;
 • Bestuurlijk Overleg Peelgemeenten;
 • Bex v.d.Schans;
 • Brabants-Zeeuwsche Werkgevers Vereniging;Â
 • Centraal Orgaan
 • Christen Unie;
 • Colloquium Vervoersplanologie;
 • Customer Select;
 • Deloitte;
 • Dutch Insurance Network;
 • EIC;
 • Eindhoven Airport;
 • Elsevier Opleidingen;
 • Essent;
 • Euroforum;
 • FNV;
 • Fontys Hogescholen;
 • Friese Academy;
 • GITP
 • Gedragswerk;
 • Gemeente Amsterdam;
 • Gemeente Den Bosch;
 • Gemeente Rotterdam;
 • Gemeente Zeist;
 • Global View Management;
 • Grondmij;
 • HPB-Leek;
 • Hermes
 • Hogechool Leeuwarden;
 • Holland-Media-Groep;
 • ING vastgoed;
 • Innosource;
 • KIVI Koninklijk Instituut Van Ingenieurs;
 • Kamer van Koophandel Utrecht;
 • Kamer van Koophandel Zuidoost Brabant;
 • KidsWeek;
 • Koninklijk Nederlands Korfbalverbond;
 • Lage Landen;
 • Landelijk Netwerk Autisme (LNA);
 • Logica CMG;
 • MKB Limburg
 • Maxima Medisch Centrum
 • Ministerie van Algemene Zaken;
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken;
 • Ministerie van Economische Zaken;
 • Ministerie van Justitie;
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ;
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;
 • NEVI-Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement;
 • NVD Bibliotheken;
 • Nationaal Centrum voor Preventie;
 • Nationale Auto Pas (NAP);
 • Nederlands Politie Instituut;
 • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht;
 • Nederlandse Vereniging voor Technisch Facilitair Management;
 • Omgevingsdienst Brabant Noord;
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
 • Ondernemersvereniging Haarlemmermeer-Zuid;
 • Ondernemersvereniging Peelland;
 • Ondernemersvereniging Woerden;
 • Opvang Asielzoekers;
 • Orde van Registermanagers ;
 • Ordina;
 • Osmose;
 • PDR programmadirectie Ruimte voor de Rivier;
 • PRC;
 • Partij van de Arbeid;
 • Peek;
 • People Dynamics;
 • Philips;
 • Politieke Academie;
 • Provincie Friesland;
 • Provincie Limburg;
 • Provincie Noord-Brabant;
 • Publiek Domein;
 • Publieke Spelers;
 • REC 3.18 (speciaal onderwijs);
 • REC Chiron (speciaal onderwijs);
 • REC-2 (speciaal onderwijs);
 • ROI
 • Rabobank;
 • Radar (min. BZK);
 • Reed Business Information;
 • Regionaal Orgaan Amsterdam;
 • Rijksacademie voor Financiën en Economie en Dienstverlening;
 • Rijksvoorlichtingsdienst;
 • Royal Haskoning;
 • SAP;
 • SER;
 • SRE;
 • Samenleving en Bedrijf;
 • Samenwerkingsverband VO;
 • Samenwerkingsverband WSNS;
 • Siemens;
 • Simac;
 • Slachtofferhulp Nederland;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • Stichting Bosse Nova;
 • Stichting Ondersteuning Projecten Onderwijs;
 • Stimulanzs;
 • Strukton;
 • Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid;
 • TNO;
 • Technische Universiteit Delft;
 • Technische Universiteit Eindhoven;
 • Trappers;
 • Uit in Brabant;
 • Uneto VNI;
 • Universiteit Twente;
 • Van Harte & Lingsma;
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten;
 • Vereniging Voorzitters Lokale Rekenkamers;
 • Vermande;
 • Waterschap Peel en maasvallei
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Witteveen & Bos;
 • Wonen Roer & Maas;
 • Wonen Weert;