Burger initiatief Afghanistan

Beste Lezers, Vandaag is de hoorzitting in de tweede kamer en later deze week valt het besluit. Sturen we 545 mensen naar Kunduz (provincie Afghanistan) of niet?. In de politiek bestaat grote twijfel bij meerdere partijen en buiten de politiek des te meer…. Een behoorlijke meerderheid van de burgers vind dit geen goed idee. Daarom dit burgerinitiatief!

Wat willen we niet?
Onnodig levens van onze politie en trainers in de waagschaal zetten. Onnodig veel geld uit geven in tijden van bezuinigingen, Niet aan onze internationale verplichtingen voldoen (dat leidt tot gezichtsverlies internationaal) Niet onder de regie van de Duitsers opereren en daarmee de zeggenschap over onze eigen manschappen kwijt raken.

Hoe kan het wel?
We halen de te trainen politie naar Nederland en trainen ze hier! Alle politie die de training tot een goed einde brengt kan onder begeleiding ingezet worden in Afghanistan. De “niet trainbaren” drijven snel boven.

Wat zijn de voordelen van hier trainen?
We kunnen hier direct zien welke politiekrachten geschikt zijn om te trainen (kaf van het koren scheiden op het gebied van drugsgebruik, geletterdheid, corruptie en trainbaarheid). We trainen dan dus bijvoorbeeld niet de toekomstige Taliban. Deze Afghanen zien hier direct in de praktijk dat het anders kan en zal moeten! Je kunt heel kennis overdragen, maar het leren en meedraaien in Nederland laat zien dat het land achter gindse heuvelen ook voor Afghanistan bereikbaar is. Het is veilig voor onze mensen! Het kost aanzienlijk minder geld! (een enorme besparing!) Hier trainen kan onder Nederlands gezag in plaats van onder Duits gezag uitgevoerd worden. We voldoen internationaal aan onze verplichtingen en dit leidt dus niet tot gezichtsverlies. Onze mannen, vrouwen, vaders, moeders, zoons, dochters, hoeven daar niet te vechten……….

Radio Standpunt NL:
Vandaag was er een discussie op Radio 1 bij het programma standpunt NL met Tweede Kamerlid dhr. Atzo Nicolaï. Bovenstaande politiek compromis heb ik hierbij ingebracht. Dit gaf direct veel bijval bij andere luisteraars. Enig punt van kritiek van de heer Nicolaï was dat de situatie daar anders is en dat er daarom daar getraind moet worden. Als trainer kan ik de Kamerleden verzekeren dat deze situaties hier prima na te bootsen zijn en dan onder veilige omstandigheden. Als blijkt dat iemand de opleiding succesvol doorlopen heeft kan hij/zij ook met een veilig gevoel ingezet worden in Afghanistan…….

Wat nu?
Ben je het niet eens met dit initiatief, surf dan snel verder…… Ben je het wel eens, of wil je het in ieder geval in de politieke discussie inbrengen als politiek alternatief? Stuur het dan door naar die lezers die hierin geïnteresseerd zijn in de hoop dat onze politici dit ook te zien en lezen krijgen! Daarmee steunen we onze 150 kamerleden en kunnen we wellicht een missie met een hele smalle marge en veel ongekende gevaren op een andere manier invullen! In ieder geval bedankt voor het lezen!