Autisme Steunpunt in Netwerk (Ned 1)

Eindhoven – Op 29 maart a.s. besteedt de actualiteitenrubriek Netwerk aandacht aan het Autisme Steunpunt. Ook zullen de resultaten openbaar gemaakt worden van het door Politea opgestelde onderzoeksrapport “Autisme in het Basisonderwijs in Zuidoost-Brabant”.

Aantal ASS-kinderen in regio Zuidoost-Brabant hoog

Uit recent onderzoek door Politea (in opdrachtvan het Autisme Steunpunt) in samenwerking met het Kohnstamm-instituut van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat binnen het basis onderwijs het aantal leerlingen met een diagnose van een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) in deze regio 0.78% is, een percentage dat twee keer zo hoog is als het percentage van 0.37% waar landelijk (ITS 2004) vanuit wordt gegaan. De opvang van deze extra-zorg leerlingen binnen het onderwijs leidt tot grote knelpunten.

Autisme Steunpunt
In september vorig jaar is het Autisme Steunpunt voor het Onderwijs Zuidoost-Brabant opgericht. Het Autisme Steunpunt biedt ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan reguliere basisscholen, speciale basisscholen, reguliere scholen voor voortgezet onderwijs en REC-scholen. Scholen, ouders en hulpverleners kunnen bij het Steunpunt terecht met onderwijskundige hulpvragen voor kinderen met een diagnose of een sterk vermoeden van ASS.

Autisme Congres 21 april
Op 21 april organiseert dit Steunpunt een congres “Autisme in het Onderwijs”. Daar zullen de resultaten van bovengenoemd onderzoek worden gepresenteerd, alsmede de onlangs opgezette diensten van het Steunpunt. Ook zal de website (virtuele helpdesk) www.autismesteunpunt.nl gelanceerd worden. In Netwerk alvast een voorproefje hiervan met de openbaarmaking van de resultaten van het onderzoeksrapport en een impressie van de werkwijze van het Autisme Steunpunt.

Uitzending: dinsdag 29 maart a.s.
Zender: Nederland 1
Tijd: 20.30 uur terug te zien via www.netwerk.tv

Meer informatie
www.autismesteunpunt.nl (hierop is het onderzoeksrapport te downloaden na de uitzending, ook is er een link naar de online resultaten van het onderzoek)

achtergrond informatie onderzoek: Irene van Rijsewijk 06-21804223 en of www.netwerk.tv

Onderzoeksrapport Autisme in Basisonderwijs