Autisme in brainport Eindhoven

In Eindhoven en omgeving komt relatief veel autisme voor. Het Autisme Steunpunt Zuidoost Brabant heeft Politea, in samenwerking met het Kohnstamm-instituut van de Universiteit van Amsterdam, de opdracht gegeven een inventarisatie te maken van autisme in het basisonderwijs in Zuidoost Brabant. Dit was 6 jaar geleden…….

In 2005 twee keer zo hoog
Uit dit onderzoek bleek dat binnen het basisonderwijs het aantal leerlingen met ASS, een van de vormen van autisme, in deze regio 0.78% is. Dit percentage is twee keer zo hoog als het percentage van 0.37% waar landelijk (ITS 2004) vanuit wordt gegaan. Dat heeft grote gevolgen voor het onderwijs: het speciaal onderwijs zit overvol en de reguliere scholen kunnen de druk niet aan.

Autisme onderzoek in 2011
Elsevier, Autisme komt drie tot vier keer vaker voor bij kinderen in de regio Eindhoven dan in de omgeving van Haarlem en Utrecht. Dit komt naar voren uit een onderzoek van het Autism Research Centre van de Universiteit van Cambridge. Bij 229 op 10.000 kinderen is er autisme gediagnosticeerd onder schooljeugd in Eindhoven, Waalre en Veldhoven. De resultaten zijn maandag gepubliceerd in het Journal of Autism and Developmental Disorders en zijn gebaseerd op informatie van 62.505 Nederlandse kinderen op 369 scholen.

Evolutionair
Professor Simon Baron-Cohen, directeur van het Autism Research Centre, wijst erop dat autistische karaktereigenschappen zoals het willen doorgronden en controleren van systemen in het voordeel kunnen werken van werknemers binnen technische vakgebieden.

Een probleem of een oplossing? in de slimste regio.
Voor de slimste regio van de werled ligt er een enorme uitdaging. Het onderwijs voor deze leerlingen moet op orde zijn en de zorg ook. Maar veel belangrijker nog zijn aansluitende opleidingen op MBO, HBO en WO. Nog te vaak vallen deze kinderen tussen de wal en het schip. Daar ligt de taak voor de overheid en het bedrijfsleven.

Autisme als kracht!
Waar overheid, bedrijfsleven en de universiteiten de crisis samen doorstaan hebben door goed samen te werken, ligt er voor de brainport Eindhoven een grote uitdaging. Kunnen bedrijven kinderen met autisme helpen opleiden of kan de oude bedrijfsschool in ere hersteld worden? Kan de overheid er voor zorgen dat deze leerlingen goed en veilig naar school kunnen? Zijn de vervolgopleidingen voldoende op de hoogte en toegerust om kinderen met autisme goed op te leiden? Nog te veel leerlingen vallen uit doordat wij ze onvoldoende helpen. Daar ligt de uitdaging voor deze regio. Naast verder wetenschappelijk onderzoek natuurlijk.

 Onderzoek Uva en Politea 2005

autisme steunpunt zuidoost Brabant

uitzending netwerk

De Pers

ED

Reactie internationale media

Trouw

Rapport Cambridge 2011