Artikel Eindhovens Dagblad 12 november 2004

Ministerie wordt ingeschakeld

Regio wil proefgebied autisme zijn

Door PATRICK WIERCX

Vrijdag 12 november 2004 – EINDHOVEN – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het verzoek gekregen Zuidoost-Brabant aan te wijzen als proefgebied autisme. Die vraag komt van samenwerkende organisaties uit het onderwijs.

Het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de regio hebben de krachten gebundeld. Zij dragen een project ten behoeve van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant. Dit steunpunt is in oprichting. Het project wordt geleid door Irene van Rijsewijk. Het steunpunt telt zes functionarissen.

Zuidoost-Brabant kent veel kinderen met autistische problemen, naar verwachting zelfs meer dan andere regio’s. Onlangs gaf het Regionaal Expertise Centrum in Boxtel aan dat Zuidoost-Brabant procentueel koploper is in Nederland.

De eerste zorg voor het steunpunt is dat vraag en aanbod elkaar weten te vinden, aldus projectleidster Van Rijsewijk. De meeste autistische kinderen hebben een vrij overzichtelijke basisschooltijd. Pas na de overstap naar het voortgezet onderwijs beginnen soms de problemen. „Ze missen de structuur van de basisschool. Ineens krijgen ze les en instructie van twintig, dertig docenten en lukt het bij sommige leerlingen niet meer.“

Om de vraag en de feiten te inventariseren is het steunpunt met een onderzoek begonnen onder de 320 basisscholen in de regio. „Wij willen een overzicht van hoeveel autistische kinderen er geïndiceerd zijn, in welke leerjaren ze zitten en bij hoeveel kinderen er het vermoeden van een stoornis in het autistisch spectrum is. Daarbij inventariseren we de behoefte aan steun voor de scholen, de leerlingen en de ouders.“

Met behulp van Kenniswijk is een website geopend (http://www.autismesteunpunt.nl) Die wordt de komende maanden ingericht voor leerkrachten en ouders met vragen over het onderwijs. Een vragenlijst is vorige week naar de basisscholen gestuurd. Het steunpunt hoopt aan te tonen dat er meer autisten in de regio zijn dan er momenteel bekostigd worden door het ministerie. Met steun van de gemeente Eindhoven organiseren alle samenwerkende partijen een congres over autisme op 21 april in Eindhoven.

Bron: Eindhovens Dagblad, 12-11-2004