3e bestuurlijke conferentie groot succes

Den Haag- In opdracht van DG Water, de heer Jan Hendrik Dronkers, is de derde bestuurlijke conferentie door Politea georganiseerd. Doel is bestuurders van alle niveau’s (waterschap, provincie, gemeenten) die te maken hebben met Water in een vroegtijdig stadium te laten kennismaken en samenwerken aan dit grote project. De conferentie vind plaats in het museum voor communicatie te Den Haag. Wat zijn de consequenties van de komst voor social media voor de overheid en hoe kunnen nieuwe bestuurders aanhaken aan dit grote programma. Thema’s die tijdens de conferentie besproken gaan worden.

Een succesvolle aanpak
Het succes van het project Ruimte voor de Rivier is voor een groot deel te danken aan de betrokkenheid van lokale bestuurders. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens de derde bestuurlijke conferentie. Bestuurders uit de bestuurlijke begeleidingsgroep gaven leiding aan de workshops. De projecten Lent en Overdiep zijn uitgebreid besproken met de projectleiders, de bestuurders en met side kick Chris Zevenbergen.

Maria Henneman als dagvoorzitter
De organisatie van deze alweer derde bestuurlijke conferentie was in handen van Politea. Samen met Evita Klerks van Point of view en Maria Henneman is deze conferentie voorbereid in opdracht van Ruimte voor de rivier. HID Ingwer de Boer gaf aan dat de kracht van dit programma ligt in de samenwerking tussen de bestuurders van waterschapen, gemeenten, provincie en Rijk. Maar ook door het fantastische team van deskuniden dat nu alweer 5 jaar intensief samenwerkt. “Deze kennis en kunde moet in de toekomst behouden blijven”.

website ruimte voor de rivier