1e Bestuurlijke conferentie groot succes

Den haag, 28 oktober 2009: In herensociëteit de Witte heeft woensdag de eerste bestuurlijke conferentie plaats gevonden. In opdracht van DG Water, mw. Annemieke Nijhof is deze conferentie door Politea georganiseerd. Doel was bestuurders van alle niveau’s (waterschap, provincie, gemeenten) die te maken hebben met Water in een vroegtijdig stadium te laten kennismaken en samenwerken.

Lokale bestuurders Centraal
Directeur-generaal Water, Annemieke Nijhof vertelde dat het succes van Ruimte voor de Rivier vooral ligt in het feit dat de lokale DNA van het gebied gebruikt wordt. “Dankzij de bestuurlijke samenwerking met partners in de regio is Ruimte voor de Rivier is nu al een succes. Samenwerking met de regio gaat ook bij het Deltaprogramma een belangrijke rol spelen”, aldus Nijhof.

Lokale betrokkenheid van groot belang
Programmadirecteur Ingwer de Boer gaf aan dat het zeker niet altijd makkelijk is voor bestuurders om gedragenheid te krijgen bij de lokale bevolking als er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. De Boer: “Ondanks dat het niet altijd makkelijk is, hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat de bevolking in de regio graag meedenkt over de plannen. Deze betrokkenheid is onmisbaar en de plannen worden daardoor zelfs vaak beter.”

Een succesvolle aanpak
Het succes van het project Ruimte voor de Rivier is voor een groot deel te danken aan de betrokkenheid van lokale bestuurders. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens de eerste bestuurlijke conferentie. Bestuurders, betrokken bij de planvorming en uitvoering van de 40 maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier, kwamen bijeen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.